Hoe presteerden installatiebedrijven in de laatste 10 jaar?

Samenvatting

Het gaat goed met de installatiebranche. Vanaf 2014 stijgen de resultaten tot 9% van de omzet voor de installatiebedrijven tot 250 werknemers in 2021. De verwachtingen voor 2022 en 2023 liggen ook in deze lijn.

Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar?

Ieder kwartaal meten we in de conjunctuurmonitor wat bedrijven verwachten aan bedrijfsresultaat te boeken over het huidig jaar. In de meting over het 4e kwartaal 2022 geeft 50% van de deelnemers aan een rendement van meer dan 7,5% van de omzet te verwachten. Dat beeld is al vele kwartalen hetzelfde.

Aan dit onderzoek nemen middelgrote en grote bedrijven deel met een omvang van 25 werknemers tot enkele duizenden.

Wat werd de afgelopen tien jaar verdiend?

Uit onze bedrijfseconomische onderzoeken voor Techniek Nederland houden we al jarenlang de gerealiseerde rendementen bij. Vanaf 2014 gaat het bergopwaarts. Toen werd er gemiddeld amper 3% rendement gemaakt.

Groep Klein bedrijven: 0 tot 25 medewerkers (voltijds)
Groep Midden bedrijven: 25 tot 250 medewerkers (voltijds)

Verschil tussen kleinere en middelgrote installateurs?

De afgelopen jaren presteren de installatiebedrijven gewoon goed ondanks arbeidskrapte en toenemende crisissituaties in de Nederlandse economie. Dit geldt voor zowel de kleinere als middelgrote installateurs. En dat vinden wij interessant. Regelmatig krijgen we vragen van middelgrote installateurs die hun kostprijs zien oplopen en bang zijn dat de kleinere installateurs in het voordeel zijn vanwege lagere kosten. Uit onze onderzoeken blijkt dat er weinig verschil zit in kostprijs en ook niet in winstgevendheid.

Wat laat het benchmarkonderzoek over 2021 zien? En wat zijn de verwachtingen voor 2022 en 2023?

Op dit moment voeren we het jaarlijkse benchmark onderzoek uit onder de bij Techniek Nederland aangesloten installateurs. De eerst cijfers tonen aan dat 2021 een goed jaar is en qua winstgevendheid lijkt op 2020. We vragen in dit onderzoek aan de installateurs om een voorspelling te doen voor 2022 (bijna afgerond) en 2023. Ook deze verwachtingen liggen in lijn met 2020 en 2021.

Tips van de adviseurs

  • Vergelijk je eigen langjarige cijfers en vraag je het volgende af:
  1. Ben ik tevreden met hoe we als bedrijf presteren tov het gemiddelde?
  2. Waarom wijk ik af van het gemiddelde?
  3. Wat is mijn ambitie?
  4. Wat wordt ons plan voor 2023?
  5. Welke 3 prioriteiten wil ik binnen een half jaar substantieel verbeteren?

Neem deel aan het onderzoek en ontvang een individueel rapport

Je kan nog deelnemen aan het benchmarkonderzoek. Je ontvangt een gepersonaliseerd rapport waarbij jouw cijfers worden vergeleken met soortgelijke bedrijven (zelfde grootte en zelfde activiteit). Klik hier voor meer informatie.

Deze blog verschijnt in een reeks van 3

Deel 1: Hoe presteerden installatiebedrijven in de laatste 10 jaar?
Deel 2: Hoe beoordeel je je bedrijf aan de hand van benchmarkcijfers? Rond 6 december
Deel 3: Hoe maak je plannen voor 2023? Rond 13 december


Geplaatst op 5 december 2022