Inspiratie is voor amateurs

De vakantietijd is altijd een mooie periode voor reflectie. Wat heb ik het afgelopen half jaar gedaan? Waar werd ik enthousiast van, wat vervult me met trots en wat stuit me tegen de borst? Wat ging goed, wat kan er beter, sneller of goedkoper? Ter inspiratie de volgende vier zomervragen.

  • Welke klanten gaven mij energie?
  • Hoe bind ik mijn personeel?
  • Met wie werk ik graag samen?
  • Hoe werk ik professioneler?

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek biedt altijd aangrijpingspunten om te valideren wat je zelf al vaak voelt. Soms opent het je ogen als andere collega-bedrijven het blijkbaar beter doen en je dat niet had gedacht. Wat ons opvalt, als we kijken naar de ontwikkeling bij de deelnemers van dit onderzoek, is dat sterk groeiende bedrijven een twee keer zo hoog rendement halen als hun minder sterk groeiende collega’s. Met sterk groeiend bedoelen we dan een stijging in toegevoegde waarde van meer dan 20% op jaarbasis. Deze sterke groeiers halen in 2020 een rendement van 27% van de toegevoegde waarde tegen 14% voor de rest van de deelnemers. Wat doen ze dan zo goed?

  1. Groeiers kiezen sneller om meer aandacht te geven aan kansrijke en rendabele klanten en schromen niet om afscheid te nemen van lastige onrendabel klanten die veel energie vreten. Groeiers meten de rendementen bij klanten en ondernemen continu actie om dat rendement te verbeteren. Bijvoorbeeld door te sturen op toegevoegde waarde per montage uur.
  2. Groeiers hebben een plan uit om personeel te binden en nieuwkomers te werven. Zij steken veel energie in eigen HR-specialisten die dat plan ook uitvoeren.
  3. Groeiers kunnen goed delen en werken met partners samen om zo ook te kunnen vermenigvuldigen. Met samenwerking kom je immers verder, hoewel je alleen wel eens sneller gaat. Dat Afrikaanse spreekwoord geldt niet alleen voor samenwerking met partners op de bouw, maar ook voor co-makership met vaste klanten en binnen je eigen organisatie tussen binnen- en buitenpersoneel.
  4. Groeien betekent niet alleen meer omzet of meer toegevoegde waarde behalen, maar ook je processen sneller, beter of goedkoper organiseren. Dat noemen we professionaliseren. We zeggen vaak: “professionaliseren kenmerkt zich door de snelheid waarmee je verbeteringen doorvoert”. Wees niet de houthakker die geen tijd heeft om zijn botte bijl te slijpen omdat hij zo druk is. Investeer zoals de ‘groeiers’ doen zowel tijd van je mensen als geld in betere HR, in betere automatisering en digitalisering, in betere controle en in productiviteitsverbeteringsprogramma’s.

Check dan aan het eind van dit jaar dat je er met inspiratie alleen niet bent gekomen maar juist door de vertaling van de inspiratie en het denken naar acties. Dat geeft dan weer nieuwe inspiratie voor volgende plannen.


Geplaatst op 16 juli 2021