Installateur maakt teveel kosten

Hoeveel kosten mag een installatiebedrijf maken?

Samenvatting

  • kosten per medewerker bedragen €65.000
  • 75% van de bedrijfskosten bestaan uit loonkosten
  • slecht presterende bedrijven passen kosten te langzaam aan

Een manier om meer winst te maken is om je kosten te verlagen. Dat klinkt vrij logisch maar waar begin je? Welke kosten zijn nuttig en welke niet? Welke kosten zijn te hoog en welke niet?

€65.000 kosten per medewerker

Uit het bedrijfsvergelijkende onderzoek welke we jaarlijks voor Techniek Nederland uitvoeren blijkt dat het installatiebedrijf gemiddeld €65.400 aan kosten maakt. Zoals je in onderstaande tabel ziet tellen we ook het ingeleende personeel mee in de berekeningen.

Je kunt met dit kengetal snel berekenen of je niet teveel kosten maakt. Tien medewerkers betekent €650.000 kosten, twintig medewerkers betekent €1.300.000 kosten.

Als we verder de bedrijfskosten analyseren dan onderscheiden we twee soorten, loon en overige bedrijfskosten. Circa 75% van je bedrijfskosten bestaan uit loonkosten. De loonkosten van een gemiddelde medewerker (inclusief directie en inleen) bedraagt €48.000 per jaar. De resterende 25% aan kosten bestaan uit o.a. vervoer, huisvesting, verkoop, afschrijvingen en algemene kosten.

Hoe presteren de beste bedrijven?

Als we naar winstgevendheid kijken dan blijkt dat de best presterende bedrijven geen lagere kosten hebben dan het gemiddelde installatiebedrijf. Maar…. het zijn de minst presterende installatiebedrijven die een kostenprobleem hebben. Niet zozeer de loonkosten, deze liggen rond hetzelfde niveau, het zijn de overige bedrijfskosten die uit de hand lopen. Deze kosten liggen €4.000 per medewerker boven het gemiddelde, oftewel met tien medewerkers heeft een slecht lopend installatiebedrijf €40.000 teveel aan kosten.

Hoe verlaag je de kosten?

Wat leren we hieruit?

  1. pas je kosten aan bij krimp, we zien dat te weinig wordt ingegrepen

Geplaatst op 8 augustus 2018