De verdieping: beter kosten bewaken

Welke kosten soorten zijn er?

1.         Inkoop materiaal en werk derden

2.         Loonkosten eigen personeel en inleen

3.         Overige bedrijfskosten

Inkoop

De inkoopwaarde in de totale omzet hangt af van het soort werkzaamheden die je doet en de afspraken die je maakt in de keten wie wat inkoopt. Het onderling vergelijken van middelgrote bedrijven in de installatiesector in deze benchmark is daarmee lastig. Je hebt weinig invloed op het materiaalverbruik van een project, maar wel op goed inkoopbeleid van een project. 

Ben ik in staat om scherp in te kopen? Dit houdt meer in dan alleen een goedkope inkoopprijs. Zijn er alternatieve producten of oplossingen in de markt die mij tijd of geld besparen. Maak je inkoop aantrekkelijk door meer te bundelen en te standaardiseren? Ben je in staat een goede inkoopbonus te bedingen?  Kortom: ben ik een goede inkoper?

In de benchmark kijken we voor vergelijking van organisaties specifiek naar de bedrijfskosten bestaande uit loonkosten en overige bedrijfskosten en zien dan dat die verhouding gemiddeld ruwweg op 80% – 20% ligt.

Loonkosten personeel

Bij de totale loonkosten kijken we naar de hoeveelheid mensen en naar de loonkosten per werknemer. Analyseer de onderverdeling naar eigen MPS personeel.

Overige bedrijfskosten

Vervoerskosten, huisvesting en algemene kosten vormen het leeuwendeel van de overige bedrijfskosten. Gemiddeld per eigen fte bedraagt dat € 18.700. Circa 80% van de overige bedrijfskosten zijn vast; aanpassing van huur pand of contracten van het wagenpark kun je niet op stel en sprong wijzigen. Kijk waar je nog kunt besparen op bedrijfskosten zonder de kwaliteit van je organisatie geweld aan te doen. De vervoerskosten per monteur lichten we er nog uit. Wijk je af van de branche? Kun je je autobeleid nog aanpassen door bijvoorbeeld langer door te rijden met het huidige wagenpark?

Ter overdenking:

Je kunt kosten goed bewaken als je goed georganiseerd bent en je gericht aandacht blijft houden wat de resultaten zijn van de gemaakte kosten.


Geplaatst op 31 mei 2024